Wat is stigma?

Van Dale: stig·ma (het; o; meervoud: stigma's, stigmata): iets dat afbreuk doet aan iemands reputatie; brandmerk (www.vandale.nl)

Wikipedia: Een stigma is een schandvlek of brandmerk dat aan een bepaald persoon, een groep personen of aan een zaak wordt gekoppeld. Een stigma kan ook een vooroordeel zijn dat leeft bij een bevolkingsgroep. 

Adriaensen, Hilleman & De Lepeleire (2012) komen tot het besluit dat volgende woorden geassocieerd worden met stigma: stempel, negatief label, extra kwetsbaarheid, vooroordelen, vooringenomenheid en identificatie van de patiënt met een ziekte. Het handelen naar dit label noemt men ‘stigmatisering’.