Wat zijn de gevolgen van stigma?

Stigma en stigmabeleving beïnvloeden de relatie tussen een persoon die lijdt aan een psychische aandoening en zijn omgeving. Zo kunnen stigmatiserende ervaringen een trauma teweeg brengen. In het huidige zorgbeleid dat gericht is op ambulante hulpverlening, welzijn en participatie, neemt de kans op negatieve gevolgen van stigma nog toe. 
Wat is de betekenis van stigma in het leven van personen die hiermee te maken krijgen?
Dit zijn mogelijke gevolgen van stigma: 

 • Chronische stress
 • Afname van het zelfvertrouwen
 • Demoralisering
 • Toename hopeloosheid
 • Verlies van vertrouwen in andere mensen
 • Het gevoel ‘er niet bij te horen’
 • Lagere levenskwaliteit
 • Verbergen van psychiatrische achtergrond
 • Minder geneigd tot hulp zoeken
 • Minder sociale steun
 • Geanticipeerde discriminatie: ‘ik verwacht gediscrimineerd te worden en waarom zou ik nog proberen dit te weerleggen?’

(Meta-analyse Livingston & Boyd (2010) Social Science & Medicine)

Verder lezen over de betekenis van stigma? Het handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen is geschreven door onderzoekers en clinici Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van’t Veer, Gerdie Kienhorst ie werken bij (ggz-)instellingen, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.